تفاوت بین انواع ژنراتور های دیزلی و بنزینی ، حتی اگر این دو ژنراتور یک کار را انجام دهند ، نیروی تولیدی و نیروی پشتیبان تولید می شود در مواقع نیاز میان ژنراتورهای دیزلی و بنزینی تفاوت هایی است .

این بسیار روشن می باشد که کارکرد مشتعل شدن سوخت در سیلندرها توسط ژنراتورهای دیزلی بسیار متفاوت تر از ژنراتورهای بنزینی است . در زیر بعضی از فرق های ژنراتواهای دیزلی و بنزینی آورده شده است :


1-مصرف سوخت :

وقتی که بحث از مصرف سوخت می شود ، دیزل ژنراتورها نصف سوختی که ژنراتورهای بنزینی استفاده می نمایند ، احتیاج دارند. این خوبی بعضی وقت ها به قیمت ژنراتورها نیز باز می گردد اما برای بیشتر مواقع ها یک دیزل ژنراتور هزینه ی کمتری در مدت زمان استفاده را دارا است . یک تفاوت دیگر میان ژنراتورهای دیزلی و بنزینی احتراق سوخت می باشد . ژنراتورهای بنزینی از یک جرقه در محفظه ی سوخت برای مشتعل کردن سوخت به کار می برند . از بخشی دیگر دیزل ژنراتورها به وسیله ی فشرده سازی و گرم کردن سوخت سبب درست شدن آتش می شوند که این خیلی امن تر از موتورهای بنزینی می باشد که امکان دارد به وسیله ی یک جرقه سبب انفجار بشوند .

 

2-نیروی تولید شده :

 

فرق میان نیروی تولید شده به وسیله ی دیزل ژنراتورها و ژنراتورهای بنزینی خیلی روشن است همان طور که در قدرت فشرده سازی آن ها این فرق واضح است . نسبت تراکم موتورهای بنزینی در هر جایی بین ۸ تا ۱۲ می باشد در زمانی که این نسبت برای موتورهای دیزلی بین ۱۴ تا ۲۵ می باشد که نشان دهنده ی این است که موتورهای دیزلی کارکرد زیادتری نسبت به موتورهای بنزینی را دارا هستند . یکی از راه هایی که موتورهای بنزینی را از موتورهای دیزلی سبقت گرفته است استارت در آب و هوای سرد است . موتورهای دیزلی از جرقه به کار نمی برند ، آن ها با تکیه بر فشرده سازی هوا در داخل سیلندرها و با گرم نمودن ژنراتور تولید آتش برای سوخت را انجام می دهند. وقتی که هوا سرد باشد رسیدن به دمای مورد نظر برای راه اندازی دستگاه خیلی سخت است. به کارگیری از یک شمع گرم کن ، یک سیم برای رد کردن جریان الکتریکی از آن می تواند به حل این مشکل کمک نماید و به درست کردن احتراق کمک کند و به موتور اجازه دهد در هوای سرد کار کند و وقتی که استارت خورده شد موتور باید به خوبی شروع به کار نماید .

 

3-قابلیت حمل :

 

توانایی حمل دیزل ژنراتورها و ژنراتورهای بنزینی بیشتر اوقات یک مدل می باشد . در آینده مدل هایی از هر دوی آن ها می آیند که به آسانی مورد حمل قرار می گیرند . گرچه یک دیزل ژنراتور همچنان با مصرف سوخت کمتر ، انرژی زیادتری تولید می نماید و آن را برای برای سرمایه گذاری در یک فرم قابل حمل بهتر می سازد . با این وجود ژنراتورهای بنزینی مقداری سبک تر می باشند . از دیگر خوبی های موتورهای بنزینی در این می باشد که مخزن سوخت می تواند در هر جایی قرار بگیرد و برای دیزل ژنراتورها پمپ های سوخت بسیار رواج دارند .