کوپله دیزل ژنراتور
کوپله دیزل ژنراتور

کوپله دیزل ژنراتور ، کار اتصال ژنراتور و موتور دیزل به هم و قرار دادن آن روی یک شاسی فلزی ( چرخ دار/ثابت ) و نصب یک تابلو کنترل ( اتوماتیک / دستی / پارالل ) را در کنار آن به اصطلاح کوپله کردن می گویند.

اگر عملیات کوپله کاری در ایران انجام شود به آن دیزل ژنراتور کوپله ایزان گویند، در غیر اینصورت اگر این عملیات در هر کشوری غیر ایران انجام شود کوپله فابریک گویند.

 

آشنایی با نکات دیزل ژنراتور


اقدامات احتیاطی مناسبی باید در هنگام استفاده از دیزل ژنراتورها در نظر گرفته شود، مانند:
• استفاده از سیم و کابل هایی که دارای کارآمدی بالایی هستند.
• از تحمیل بار اضافی به ژنراتور دیزلی خود داری شود.
• خاموش شدن اتوماتیک دیزل ژنراتور در مواقعی که ژنراتور باید به طور دائمی نصب شود فراموش نشود تا در افزایش فشار ( و جلوگیری از آسیب به موتور یا ژنراتور )آن را به صورت خودکار خاموش نماید.
• حفظ دمای موتور ضروری است. درجه حرارات بالا باعث خاموش شدن یا خراب شدن ژنراتور در هنگام افزایش بیش از حد حرارات می شود.
• فشار نامناسب روغن در موتور ژنراتور باعث کارکرد نامناسب دیزل ژنراتور می شود.
• نگهداری منظم از موتورهای دیزل ژنراتور ضروری می باشد مخصوصا برنامه تعویض روغن آن از اهمیت خاصی برخوردار است.

 

دیزل ژنراتورها در بیمارستان ها


ژنراتورهای پشتیبان اضطراری، یک الزام برای هر نوع از امکانات درمانی اصلی پزشکی هستند. باتوجه به ماهیت مهم کاری که این امکانات انجام می دهند و موقعیتی که بیماران آن ها در آن قرار دارند، قطع برق به سادگی قابل قبول نیست. برای سال های بسیاری، هر دو بیمارستان نظامی و دولتی به دستگاه های مولد نیروی صنعتی تکیه کرده اند تا هر زمان که برق قطع می شود، چه قطع برق محلی باشد و چه بلایای طبیعی مانند طوفان یا سیل بر این مشکل غلبه کنند.

 

نتیجه گیری:


به طور کلی، کار اتصال ژنراتور و موتور دیزل به هم و قرار دادن آن روی یک شاسی فلزی ( چرخ دار/ثابت ) و نصب یک تابلو کنترل ( اتوماتیک / دستی / پارالل ) را در کنار آن به اصطلاح کوپله کردن می گویند.